Sponzoři 2012

Děkujeme níže vypsaným jednotlivcům a firmám za pomoc a podporu naší činnosti!

 

Město Březová nad Svitavou - poskytnutí chatky, sečení trávy

TJ Sokol Březová nad Svitavou - poskytnutí části pozemku pro umístění chatky

Obec Bělá nad Svitavou - finanční dar ve výši 1 000,- Kč

Manželé Hertlovi - finanční dar ve výši 3 000,- Kč; zajištění ušití plachet na zástěny

p. Ivan Žák - finanční dar ve výši 1 300,- Kč; práce při natírání chatky a železných konstrukcí kladin a zástěn

p. Emanuel Joza - práce při natírání chatky a železných konstrukcí kladin a zástěn

p. Slavomír Slezáček - práce na výrobě mříží na dveře a okna chatky

p. Petr Černý - sváření kladin pro cvičení psů, tyčí na zástěny a dvířek ke kotcům

Zahradnictví Janků ve Březové nad Svitavou - finanční dar ve výši 1 000,- Kč

Truhlářství Kříž - pomoc při různých stolařských pracech

Stavební firma Alexa Martin Bělá nad Svitavou - zajištění převozu podkladního materiálu pod chatku

p.Škeřík-finanční dar ve výši 1 000,- Kč

... a v neposlední řadě patří poděkování všem členům naší ZKO, kteří se aktivně podílejí na úklidu a údržbě prostor pro naše společná setkání!