Proběhla již 3. výroční členská schůze

18.02.2015 13:30

Dne 13. února proběhla již 3. výroční členská schůze, které se zúčastnili téměř všichni současní členové ZKO. Byla přednesena zpráva o činnosti, o volných finančních prostředcích, plánována činnost v dalších letech. Byl odsouhlasen nákup chemického WC a podání žádosti o dotaci na MAS Svitava pro nákup překážek pro agility, výcvikových pomůcek pro nácvik obran a na zakoupení technického vybavení pro údržbu areálu (zejména křovinořezu).